Algemene voorwaarden voor internetverkoop.

Onderstaande voorwaarden gelden niet voor aankopen en betalingen in de Lextase winkels, of voor online bestellingen met afhaling én betaling in één van de Lextase filialen.

Algemene definities:
Verkoop via internet: een door Lextase georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand.
l’extase : het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand.
Consument: de koper van goederen , zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders, website of webshop of anderszins aan de consument doet.
Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Geschillencommissie: Centrale Dienst FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. t 02 208 36 11
Algemene verkoopsvoorwaarden
Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen L’eXtase en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de andere punten onaangetast. Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. L’extase is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, echter niet voor bestaande bestellingen welke nog niet geleverd werden.

Registratie van persoonlijke gegevens en bescherming van de privacy
Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden (verzending en facturering) geregistreerd en worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld van derden. Het door de klant verschafte e-mailadres zullen wij nooit gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij de klant inschrijft op onze nieuws- en promotiebrief. De klant kan te allen tijde zijn gegevens opvragen, wijzigen (via zijn accountprofiel) en laten verwijderen.

Minimum leeftijd.
Gezien de erotische aard van onze goederen mogen enkel personen vanaf 18 jaar of ouder aankopen doen op de webshop van Lextase.be

Bestellen.
Wanneer u een bestelling via de webshop plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er een aankoopovereenkomst gesloten tussen L’extase en de klant.
De klant kan binnen 24 uur na ontvangst van deze bevestiging de bestelling kosteloos annuleren. Na deze periode is de bestelling definitief. Lextase behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording. Dit zal ook aan de klant meegedeeld worden.

Leveringen.
De bestelde goederen worden pas verzonden na volledige betaling. Zie betalingsmogelijkheden.

Alle bestellingen worden met de grootste zorg behandeld door L’extase. Levering gebeurt per post in een uiterst discrete verpakking. Indien de door de klant bestelde producten op voorraad zijn, worden deze in België binnen 7 werkdagen geleverd en dit nadat het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien het artikel niet voorradig is, zal het binnen de 15 a 30 werkdagen verzonden worden.

Verzendkosten.
De verzendkosten zijn vermeld op het bestelformulier alvorens de bestelling definitief is.

De verzendkosten bedragen € 6,90 voor levering in Belgie. Vanaf een bestedingsbedrag van € 50 zijn de verzendkosten geheel kosteloos.

Betaling.
Bij Lextase heeft u voor online bestellingen de keuze uit vier verschillende betalingsmogelijkheden:

1. Betaling online (beveiligd) via bancontact.

2. Betaling online via Payal / Visa / Mastercerd

3. Betaling via overschrijving voor de levering per bankoverschrijving op volgend rekeningnummer:
KBC BE21 4232 0337 6103

4. Afhaling in een van onze winkelfilialen en de betaling ter plaatse voldoen. Deze aankopen vallen niet onder de algemene voorwaarden van online verkoop vermits u ter plaatse betaalt en ter plaatse het artikelen kan bekijken en eventueel ter plaatse de bestelling kan annuleren.

Retourrecht
Als het aangekochte artikel niet naar wens is, kan de klant op basis van het verzakingsrecht het artikel binnen de 14 dagen na levering onder bepaalde voorwaarden terugzenden naar L’extase, Bredabaan 306, 2170 Merksem.

Voor het retour zenden gelden de volgende voorwaarden

  • De gesealde plastic verpakking is niet geopend
  • Het artikel en de verpakking zijn in oorspronkelijke staat
  • Het artikel en de verpakking dienen onbeschadigd te zijn
  • Het artikel dient ongebruikt te zijn

Alle sekstoys die wij verzenden zijn voorzien van een gesloten plastic verpakking. Wanneer deze is opengemaakt komt het retourrecht te vervallen.

Voldoet je retourzending vanwege hygiënische redenen niet aan onze retourvoorwaarden, dan zijn wij genoodzaakt het pakketje terug te sturen naar je adres.

De kosten 6,90 voor deze retourzending zijn te allen tijde voor rekening van de klant.

Kleding, lingerieartikelen, seksspeeltjes en rubber kledij kunnen op grond van het verzakingsrecht geretourneerd worden, mits niet gedragen (om begrijpelijke redenen van hygiënische aard) en in ongeschonden staat en ongeopende verpakking.

Dvd’s en vibrators kunnen niet geretourneerd worden. Uitzondering hierop is als deze voorzien zijn van een veiligheidsverpakking of zegel en mits deze ongeschonden is. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking of zegel die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan de klant niet meer verzaken aan de aankoop.

Retouren worden alleen geaccepteerd indien de verpakking nog in onbeschadigde staat is.

L’extase betaalt het volledige bedrag (exclusief verzendkosten) aan u terug onder de vorm van een tegoedbon of contant. Indien de klant de artikelen die hij ontving langer dan 14 dagen behoudt, wordt hij geacht de betreffende artikelen definitief te hebben gekocht.

Bovenstaande retourvoorwaarden gelden niet voor aankopen en betalingen in de L’extase winkels, of voor online bestellingen met afhaling én betaling in één van de L’extase filialen.

Klachten
Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door L’extase geleverde goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen via ons contactformulier. Binnen 48 uur krijgt de klant per e-mail een voorstel ter afhandeling van de klacht.
Als het voorstel ter afhandeling van de klacht niet naar wens is, zal L’eXtase instemmen met bemiddeling door een door de klant aan te wijzen externe geschillencommissie of ombudsman. L’extase is niet aangesloten bij een externe geschillencommissie of – organisatie ter afhandeling van klachten.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing

Firmagegevens:
Magic Entertainment Nv
Bredabaan 306, 2170 Merksem
Tel: 03/646.20.62
Ondernemingsnummer: BE0448640737